Inštitut RLB

RLB

raziskave

Tematika raziskav

  1. Vpliv hranjenja sviloprejk z listi različnih genotipov murv na njihov razvoj, zdravstveni status ter proizvodnjo svilenih zapredkov (v sodelovanju s FKBV UM, UVMB, CREA-AA, BRC).
  2. Analiza vzrokov ter dinamike naraščanja količine virusa v majhnih (poskusnih) ter velikih (masovnih) rejah sviloprejk (v sodelovanju z UVMB).
  3. Črevesni mikrobiomi sviloprejk (zdravih, virusno obolelih, kahektičnih, hranjenih z umetno hrano), rejenih v masovnih rejah in hranjenih z določenim (vsebnost metabolitov, svežina) tipom listja murv (v sodelovanju z UVMB).
  4. Vpliv hranjenja sviloprejk (z zelenimi listi murv nasproti krmnim mešanicam) na izražanje rdečega fluorescentnega proteina in z njim povezano odpornostjo sviloprejk na virusna obolenja (v sodelovanju z UVMB).
  5. Vpliv hranjenja sviloprejk z različnimi tipi hrane (zelenih listov in krmnih mešanic) na imunski status (hemocitni parametri) sviloprejk (v sodelovanju z BRC).
  6. Hemocitni markerji kot merilo za razlikovanje med visoko in nizko odpornimi rasami ter hibridi sviloprejk (v sodelovanju z BRC).
  7. Na razstavi »The silkworm project« v Galeriji Kapelica – Kersnikova smo avtorici Vivian Xu v okviru preučevanja življenjskega načina sviloprejk nudili tehnično podporo pri postavitvi edinstvenega naravoslovno – umetniškega projekta. Z namenom bolje razumeti življenjski cikel sviloprejk, bioritem, vedenje v različnih okoliščinah in specifike posameznih genetskih linij, je Vivian Xu na podlagi opazovanj in neposrednih izkušenj zasnovala serijo hibridnih bio-strojev, ki omogočajo ustvarjanje samoorganiziranih dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih svilenih struktur. Stroji za svilo uporabljajo zaprt sistem povratnih informacij med organskim in umetnim, v katerem biološki material (sviloprejke) skupaj z računalniško podprtim okoljem za zapredanje sviloprejk tvori ekosistem, ki predstavlja avtomatizirano in po svoji naravi avtonomno proizvodnjo svilenih niti. ‘Projekt: Sviloprejka’ je prvi v seriji del z naslovom ‘Trilogija žuželk’, s katero umetnica na eni strani preučuje inteligenco, iznajdljivost in ustvarjalni potencial žuželk (sviloprejk, mravelj in čebel), ki izkazujejo specifične lastnosti prostorskega zaznavanja in grajenja bivanjskih oz. zaščitnih okolij, na drugi strani pa jo zanimajo kibernetski sistemi in oblikovanje pametnih strojev ter situacije, ki se zgodijo ob soočenju nepredvidljivih vedenjskih sistemov živih organizmov z mehanskimi ali strojnimi sistemi. https://kersnikova.org/en/posts/events/all/vivian-xu-projekt-sviloprejka
  8. E2RD galerija in ISS_RLB: Edinstven projekt ISS_RLB LABORATORIJ: svilogojstvo & svilarstvo prikazuje in približuje pomen znanja o sviloprejkah in surovi svili. Živ prikaz razvojnega cikla sviloprejk (od izleganja iz jajčec, preko zapredanja v svileni kokon in končnega parjenja metuljčkov) je umeščen v novo paradigmo slovenskega svilogojstva in svilarstva, ki v urbanem svilogojstvu s postavitvijo v galerijski prostor dobiva širše razsežnosti umetniškega: na vrhuncu razstave bodo sviloprejke izvedle plosko tkanje svile oziroma dvodimenzionalno zapredanje umetniških skulptur.