Sijaj in šelest slovenske svile ..

INŠTITUT ZA SVILOGOJSTVO IN SVILARSTVO,
Rebeka Lucijana Berčič (RLB)

Namen ustanovitve zasebnega Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo, Rebeka Lucijana Berčič (RLB), je raziskovanje in razvijanje pogojev za ponovno vzpostavitev svilogojstva in svilarstva v Sloveniji ter nekaterih drugih evropskih državah. Inštitut si prizadeva za strokovno, teoretično in praktično podporo bodočim svilogojcem in svilarjem. 

Svilogojstvo in svilarstvo se je na ozemlju današnje Slovenije začelo razvijati že pred več kot pol tisočletja.

Čeprav se je bolj ali manj uspešno razširilo v vse regije, je po številnih vzponih in padcih v 60. letih prejšnjega stoletja zamrlo. Še dandanes pa lahko širom vse Slovenije občudujemo mogočna stara drevesa, murve, ki so pričujoč spomin na to pomembno dopolnilno kmetijsko dejavnost naših prednikov.

Svilogojstvo je kmetijska dejavnost, ki se ukvarja z rejo že tisočletja udomačenih metuljev navadnih sviloprejk (Bombyx mori) za pridobivanje svilenih kokonov in iz njih nato surove svile. Prvi pogoj te dejavnosti je gojenje drevesne vrste bele murve, katere listi se uporabljajo za hranjenje sviloprejk.

Svila gojene navadne sviloprejke se imenuje prava svila, svila v naravi živečih sviloprejk, kot na primer Antheraea yamamai, pa divja svila. V svilarstvu se lahko uporabljata obe vrsti svile.

Svilarstvo je tekstilna dejavnost za predelavo surove svile, ki vključuje odvijanje kokonov surove svile, predelavo njihove svilene niti v prejo, tkanje in druge postopke.NAŠA EKIPA

Ustanoviteljica inštituta je dr. Rebeka Lucijana Berčič, dr. vet. med., ki je že tekom študija Veterinarske medicine ter doktorskega študija Biomedicine (Biokemija in Molekularna biologija) začela preučevati tudi sviloprejke, še posebej genetske vidike bakterijskih in drugih mikrobiološki bolezni, ki se pojavljajo pri sviloprejkah.

V podoktorskem študiju z raziskavami v okviru bilateralnega slovensko-madžarskega projekta Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi
starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na
razvoj in zdravstveni status ličink
*skupaj z botaničarko, izr. prof. dr. Andrejo Urbanek Krajnc, dipl. biol., poskušava prispevati k ponovni vzpostaviti pogojev za sodobno svilogojstvo in svilarstvo na Slovenskem in Madžarskem. Za pomoč pri raziskavah na omenjenem projektu sva zaprosili tudi strokovnjake iz Oddelka za tekstilstvo na Fakulteti za strojništvo iz Univerze v Mariboru. Pri raziskovanju sodelujeva tudi s številnimi drugimi strokovnjaki iz tujine. Dr. Silvio Cappellozzo iz Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura,
Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura, Italija, eno glavnih živinorejskih strokovnjakinj na področju (preostalega) svilogojstva v Evropi, ter s prof. dr. Tamasem Bakonyijem iz Veterinarske univerze v Budimpešti, veterinarjem in specialistom na področju virologije in živalske epidemiologije.

Pri preizkušanju in prenosu teoretičnega znanja v prakso sodelujemo z izbranim rejcem sviloprejk, gospodom Janezom Škaličem.

 

*Nosilni raziskovalni organizaciji: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Veterinarska univerza Budimpešta. Projekt financirata: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Nemzeti kutatási fejlesztési és innovációs hivatal NUDIMO VAM PESTRO PONUDBO RAZLIČNIH STORITEV

 •  Ob temeljitem preučevanju zgodovinskih virov, ki opisujejo murve, rejo sviloprejk in pridelavo svilenih kokonov ter svilarstvo na ozemlju današnje Slovenije ter njenem zamejstvu,
 • ob rezultatih znanstvenih raziskav tipa, načinov in pogojev reje sviloprejk
 •  ter na podlagi rezultatov sodelovanja z več kot 50 italijanskimi, slovenskimi in madžarskimi svilogojci, ki so se kot poskusni svilogojci vključili v raziskave, smo ustanovili zasebni Inštitut za svilogojstvo in svilarstvo, RLB, ki za uresničevanje svojega namena izvaja različne dejavnosti:
 • znanstveno raziskovanje (biotehniške vede, botanika, živalska produkcija in predelava, mikrobiologija, biokemija, molekularna biologija)
 • razvijanje certifikata za dokazovanje slovenskega izvora surove svile
 • izdajanje strokovnih publikacij
 • praktično in teoretično izobraževanje svilogojcev
 • priprava individualnega načrta svilogojstva za posameznega rejca – najmanj 90% donosnost pridelave kokonov
 • svetovanje izbora in zagotavljanje primernih genotipov različnih drevesnih sort murv
 • zagotavljanje primernega rejskega materiala (jajčeca, ličinke sviloprejk, kokoni, drugi tehnični materiali)
 • praktično svetovanje rejcem na mestu gojenja sviloprejk
 •  veterinarski nadzor nad boleznimi sviloprejk
 • fitosanitarni nadzor nad boleznimi murv
 • analiza, cenitev in odkup ali posredovanje odkupa svilenih kokonov
 • posredovanje in svetovanje pri nabavi sodobnih in starodobnih, rokodelskih strojev za svilogojstvo in svilarstvo
 •  predelava svilenih kokonov (odvijanje kokonov, pridelava svilene niti)
 • razvijanje dodane vrednosti surove svile in izdelkov iz svile
 • izdelovanje svilenih tapiserij
 • ohranjanje naravne in materialne kulturne dediščine
 • svetovanje o možnosti pridobivanja državnih subvencij
 • raziskave slovenskih in madžarskih v naravi živečih sviloprejk, kot na primer Antheraea yamamai, ter možnost pridelave in uporabe  njihove divje svile

Inštitut za svilogojstvo in svilarstvo, RLB, želi na podlagi raziskovanja ponuditi tudi ekonomsko oceno primernega in poštenega plačila dela svilogojcev in svilarjev v posamezni evropski državi, za kar je potrebno zagotoviti predvsem sledljivost svilenih kokonov in surove svile, pridelane pri rejcu v določeni evropski državi, organizacijo borze kokonov znotraj posamezne države ter lokalno izdelavo svilenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.